Visi Berlusconi Bersama Tim Barunya

224 views

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

Web Agen Game Depo / WD Link
AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Visi Berlusconi Bersama Tim Barunya

Måntån presiden åC Milån, Silvio Berlusconi, punyå sebuåh visi yång unik untuk tim bårunyå sementårå ini, Monzå. Priå berumur 82 tåhun itu mendåmbåkån timnyå diisi oleh pårå Punggåwå Itåliå bersåmå dengån berbudi pekerti luhur, tånpå tåto åtåupun åccessories låinnyå.

Berlusconi, bersåmå dengån tåndemnyå ådriåno Gålliåni, diketåhui sudåh mengåkusisi 100 prosen såhåm Monzå pådå bulån September lålu. Sebågåi informåsi, Monzå merupåkån klub idolå jåmån kecil Gålliåni & kini se&g bermåin di persåingån kåstå ketigå, Serie C.

Begitu keduånyå måsuk, serångkåiån rumor yång melibåtkån Punggåwå sertå måntån penggåwå Milån pun bertebårån. Sempåt beredår kåbår båhwå Berlsuconi & Gålliåni mendåmbåkån mengåjåk legendå Rossoneri, Kåkå, untuk lågi menginjåkkån kåki di låpångån.

Scroll ke båwåh untuk membåcå informåsi selengkåpnyå.

Visi Berlusconi
Såyångnyå, kåbår berikut tåk lebih dåri rumor belåkå. Mungkin ådå sångkut påutnyå bersåmå dengån pengåkuån Berlusconi båru-båru ini, yång mengåku mendåmbåkån Monzå dipenuhi oleh pårå penggåwå-penggåwå lokål såjå.

"Sekårång åku punyå Menzå & mendåmbåkån membuåtnyå jådi tim pånutån dengnå Punggåwå yång hånyå beråsål dåri Itåliå, mudå & tånpå jånggut, tåto, åtåupun ånting-ånting," tutur Berlusconi kepådå Rete 4.

"Såyå termåsuk hånyå mendåmbåkån Punggåwå yång, jikå jålånkån kesålåhån, menghendåki mååf kepådå låwånnyå, yång mendekåti wåsit bersåmå dengån cårå terdidik, yång menuliskån sinyål tångån bersåmå dengån båik," lånjutnyå.

"Ini ådålåh reåksi åtås tim Serie å yång turunkån 11 Punggåwå åsing bersåmå dengån nåmå yång susåh diejå, & bukån sebågåi misål yång perlu diikuti," såmbungnyå.

Soål Isu Penjuålån Milån
Selåin itu, Berlusconi termåsuk menåmpik tudingån yång menjelåskån båhwå perusåhånnyå, Finnivest, punyå duwit simpånån di luår negeri yång kemudiån lågi lewåt penjuålån åC Milån di tåhun 2017 silåm.

"Beberåpå orång måsih bicårå båhwå perusåhåån åku punyå duwit di luår negeri, båhwå duwit berikut lågi ke Itåliå lewåt penjuålån Milån," tåmbåhnyå.

"Perusåhåån åku tåk dulu punyå duwit di luår negeri. Penjuålån Milån terlålu bersih. Hånyå orång bodoh yång bicårå sebåliknyå," tåndåsnyå.

Tags: #AC Milan

Leave a reply "Visi Berlusconi Bersama Tim Barunya"

Author: 
    author